Käyttöehdot

1. Yleistä ehdoista

Lue nämä käyttöehdot huolella. Rekisteröitymällä tai käyttämällä Pethotel lemmikkieläimen hoitopaikanvarauspalvelua hyväksyt nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) omasta puolestasi.

Pethotel-palvelun kehittäjä ja omistaja on Pethotel Oy: Y-tunnus: 3291955-6, osoite: Lapinlahdenkatu 16, 00180 HELSINKI, sähköpostiosoite: info@pethotel.io

Pethotel-lemmikkieläimen hoitopaikanvarauspalvelu (jäljempänä ”Pethotel-palvelu”) on Pethotel Oy:n (jäljempänä ”Pethotel”) tarjoama internet varauspalvelu, jonka kautta asiakkaat (jäljempänä ”Sinä”) voivat varata kolmansien osapuolten (jäljempänä ”Myyjät”) palveluita.

Jos Sinä et ole vielä 18-vuotias, sinun pitää hankkia myös huoltajiesi hyväksyntä ennen kuin hyväksyt nämä Ehdot. Mikäli et hyväksy näitä Ehtoja tai Sinulla ei ole oikeutta itse tai edustamasi yhteisön puolesta toimia tämän sopimuksen osapuolena, et ole oikeutettu käyttämään Pethotel-palvelua.

2. Pethotel palvelun toimintatapa

Pethotel-palvelun tarkoituksena on mahdollistaa internetin välityksellä toimiva ajanvarauspalvelu asiakkaiden (”Lemmikin omistajien”) sekä Myyjien (”Lemmikkihoitajien”) välille. Pethotel-palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Pethotel ei ole Pethotel-palvelun kautta varattavien palveluiden myyjä tai markkinoija, sillä Myyjät tarjoavat ja markkinoivat itsenäisesti palveluitaan Pethotel-palvelun avulla. Pethotel toimii ainoastaan Myyjien palveluiden ajanvarauspalveluna sekä tällaisiin palveluihin liittyvien maksujen välittäjänä silloin, kun maksutapahtuma kyseisestä palvelusta tapahtuu Pethotel-palvelun kautta.

Nämä Ehdot ovat sitovat ainoastaan Sinun ja Pethotellin välillä, eikä Pethotel ole sidottu Myyjien varausehtoihin tai muihin Myyjien ehtoihin. Varaamalla palveluita Pethotel- palvelun kautta Sinä sitoudut hallinnoimaan varaamaasi palvelua itsenäisesti sekä sitoudut näiden Ehtojen lisäksi Myyjien (”Lemmikkihoitajien”) ilmoittamiin varausehtoihin. Varauksen yhteydessä Myyjä voi toimittaa Sinulle varausvahvistuksen, jossa Myyjällä on oikeus ilmoittaa tarkemmat varaus- tai tilausehdot.

Pethotel-palvelun kautta tehdyn ajanvarauksen yhteydessä Sinulle voidaan tietyissä tapauksissa tarjota mahdollisuus maksaa palvelu etukäteen Pethotel-palvelun kautta Myyjälle. Maksujen välittäminen toteutetaan Stripe Payments Europe Ltd:n kautta. Pethotel välittää edelleen vastaanottamansa maksun kyseisen palvelun Myyjälle. Pethotel ei ole vastuussa Myyjien tarjoamista palveluista tai tällaisiin palveluihin liittyvistä seikoista kuten palveluiden sisällöstä, laadusta, takuusta tai muista ehdoista. Sinun tulee esittää kaikkia Pethotel-palvelun kautta varaamiasi palveluita koskevat reklamaatiot ja tiedustelut (kuten varatun ajan peruminen tai ajan siirtäminen) suoraan Myyjälle. Tarkemmin Pethotel-palvelun vastuukysymykset on kuvattu jäljempänä.

Sekä Myyjä että Pethotel voivat lähettää Sinulle markkinointiviestejä liittyen palveluihinsa tai vastaaviin palveluihin, mikäli olet antanut tähän suostumuksesi. Myyjä vastaa oman toimintansa osalta rekisterinpitäjänä henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tarkemmin tietosuojakäytänteet on kuvattu jäljempänä. Pethotelilla on oikeus muuttaa Pethotel-palvelua koska tahansa.

3. Pethotel palvelun käyttöoikeus ja -tarkoitus

Sitoudut käyttämään Pethotel-palvelua pelkästään siihen tarkoitukseen, johon Pethotel- palvelu on tarkoitettu. Pethotel-palvelun käyttäminen lainvastaisiin, epäasiallisiin tai kilpailullisiin tarkoituksiin on ehdottoman kiellettyä, minkä vuoksi Pethotel varaa oikeuden puuttua havaitsemiinsa oikeudenloukkauksiin.

Sitoudut käyttämään Pethotel-palvelua siten, että annat palvelussa ainoastaan oikeat ja täsmälliset tiedot, etkä välitä Pethotel-palvelun kautta lainvastaisia tai hyvän tavan vastaisia aineistoja.

Pethotellilla on oikeus poistaa tietojasi tai keskeyttää pääsysi Pethotel-palveluun, mikäli Pethotel epäilee Ehtojen rikkomusta, lainvastaista toimintaa, epäasiallista toimintaa, tai kun tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen perusteella. Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Pethotel-palveluun kuuluvat Pethotellille tai sen sopimuskumppaneille.

4. Peruutukset

Ennen 24h hoitoaikaa peruutetuista tilauksista hyvitetään koko tilauksen summa. Jos Varausta ei peruuteta ennen hoitoaikaa, varauksesta veloitetaan koko summa.

5. Tietosuoja

Käyttämällä Pethotel-palvelua hyväksyt myös Pethotellin tietosuojakäytänteet. Yksityiskohtaisemmin Pethotellin tietosuojakäytänteet on kuvattu Pethotellin Tietosuojaselosteessa.

Pethotellin tietosuojaselosteessa kuvattujen käytänteiden lisäksi sitoudut nimenomaisesti seuraaviin käytänteisiin:

  1. Käyttämällä tai rekisteröitymällä Pethotel-palveluun luovutat Pethotel Oy:lle itseäsi koskevia henkilötietoja omaan suostumukseesi perustuen.
  2. Pethotel-palvelussa antamasi henkilötiedot koskien ajanvaraustasi siirretään myös Myyjän (”Lemmikkihoitajan”) käyttöön. Myyjä vastaa niiden käytöstä ja rekisterinpitäjän velvoitteista omalta osaltaan.
  3. Pethotellilla on oikeus käyttää Pethotel-palvelun käytöstä syntyviä kaikkia tietoja Pethotel-palvelun toiminnan mahdollistamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi, Pethotel-palvelun kehittämiseen ja muokkaamiseen sekä Ehtojen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen ja käyttämiseen (kuten esimerkiksi ottamalla Sinuun yhteyttä mahdollisen häiriötilanteen sattuessa). Lisäksi Pethotellilla on oikeus käyttää tietojasi markkinointitarkoituksiin, mikäli olet antanut tähän suostumuksesi.
  4. Pethotellilla on myös oikeus käyttää Pethotel-palvelun käytöstä syntyviä tietoja anonyymisti Pethotellin liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Voimme mm. käyttää Pethotel-palvelussa olevaa tietoa luodessamme tilastotietoa Pethotel-palvelun kautta tehdyistä varauksista, asiakkaista ja muista asioista, joista ei selviä Sinun henkilöllisyyttäsi. Henkilötietoja koskevat käyttöoikeudet ja sitoumukset jatkuvat lain edellyttämällä tavalla Pethotel-palvelun käytön tai Myyjän tarjoaman palvelun päättymisen jälkeenkin.
  5. Pethotellin ja Sinun vastuut Pethotel ei vastaa niistä tuotteista tai palveluista, jotka sinä varaat Pethotel-palvelun kautta. Myyjä tarjoaa tuotteet tai palvelut Sinulle omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Pethotelilla ei ole korvausvastuuta sinulle mahdollisesta vahingosta tai haitasta, mikä sinulle aiheutuu suoraan tai välillisesti Pethotel-palvelun käytöstä tai palvelun Myyjien tarjoamista palveluista.

Vastaat henkilökohtaisesti Pethotel-palvelun käytöstä sinulle mahdollisesti aiheutuviin haittoihin tai vahinkoihin. Vastaat täysimääräisesti Pethotelille, Myyjille ja muille aiheellisille kolmansille tahoille Sinun aiheuttamastasi vahingosta ja haitasta.

Pethotel-palvelua kehitetään aktiivisesti ja Pethotel pyrkii rakentamaan palvelun hyvän tietoturvan varaan. Verkkopalvelujen luonteesta johtuen huomautamme kuitenkin, että Pethotel toimittaa Pethotel-palvelun sellaisena kuin se on, eikä Pethotel voi antaa takuuta, että Pethotel-palvelu olisi käytössä keskeytyksettä tai virheittä tai että kaikki tieto tai muu materiaali, joka on saatavissa Pethotel-palvelusta, olisi vapaata haittaohjelmista tai muista haitallisista kohteista. Pyydämme olemaan välittömästi yhteydessä Pethoteliin, mikä havaitsette tai epäilette haitallisia seikkoja Pethotel- palvelussa.

Pethotel-palveluun rekisteröityminen voi tapahtua kolmannen osapuolen (kuten Facebook) tarjoaman palvelun tai rajapinnan avulla. Lisäksi Pethotel-palvelun sivustot saattavat sisältää hyperlinkkejä muiden kuin Pethotelin ylläpitämille sivustoille. Pethotel ei valvo tällaisia kolmansia verkkosivustoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä, niiden käytöstä tai tällaisten verkkosivustojen sovellettavista käyttöehdoista. Pethotel-palvelun tarjoamat linkit näille verkkosivustoille eivät tarkoita, että Pethotel hyväksyisi näiden verkkosivustojen tarjoaman materiaalin tai, että Pethotel valvoisi niiden sisältöä. Edellä sanotun lisäksi niin sanotut ylivoimaiset esteet voivat vaikeuttaa tai estää Pethotelin reagointi- tai toimintamahdollisuuksia puuttua häiriöihin, haittoihin tai vahinkoihin.

6. Työskentely ja ennakonpidätys

Pethotel ei toimi työvoimapalveluna eikä ole käyttäjien, myyjien tai palvelun tarjoajien työnantaja. Myyjät ovat yksin vastuussa kaikista veroista, ennakonpidätyksistä ja raportoinnista, kuten mahdollisesta työttömyysvakuutuksesta, sosiaaliturvasta ja palkanmaksun lähdeverosta tai tuloraportoinnista, jotka liittyvät heidän tarjoamiinsa palveluihin. Palvelun tarjoajana hyväksyt, että olet velvollinen maksamaan kaikki verot, jotka syntyvät Pethotelin kautta tarjoamiesi palvelujen käytöstä. Mikäli Pethotelin todetaan olevan velvollinen maksamaan veroja tai ilmoitusvelvollisuutta tarjoamiesi tai vastaanottamiesi palvelujen yhteydessä, sinun tulee välittömästi korvata Pethotelille kaikki siihen liittyvät kulut, kulut ja vastuut. Tämä sisältää kaikki mahdolliset korot ja sakot. Olet vastuussa kaikkien sovellettavien verolakien ja -määräysten noudattamisesta Pethotel-palvelun ja tarjoamiesi palvelujen käytön osalta. Tähän sisältyy paikallisten välillisten verojen määrittäminen ja niiden asianmukainen sisällyttäminen maksettaviin summiin. Pethotel ei ole vastuussa mistään veroista, jotka liittyvät palvelun käyttöön tai tarjoamiisi palveluihin. Lisäksi, kun rekisteröidyt Pethotel-palveluun kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun kautta, huomioithan, että Pethotel ei valvo näitä kolmansia verkkosivustoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä tai käyttöehdoista. Pethotel ei myöskään hyväksy tai valvo niiden sisältöä. Lisäksi ylivoimaiset esteet voivat vaikeuttaa tai estää Pethotelin toimintaa häiriöihin, haittoihin tai vahinkoihin puuttumisessa.

7. Agentuurin puuttuminen

Tämän Sopimuksen tarkoituksena ei ole riippumaton urakoitsija, edustaja, kumppanuus, yhteisyritys, työnantaja-työntekijä tai franchising-antaja-franchising-saaja -suhde. Rajoittamatta edellä mainittua, paitsi tässä nimenomaisesti todetuissa tapauksissa, Pethotel ei toimi välittäjänä minkään Palvelun tai Sivuston isäntänä, jäsenenä tai minkään muun käyttäjän tai vierailijan puolesta. Pethotel ei ole työvoimapalvelu tai toimisto, eikä se toimi työnantajana tai suosituslähteenä kenellekään käyttäjälle.

8. Ehtojen voimassaolo ja muutokset

Voit lopettaa Pethotel-palvelun käyttämisen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Pethotel-palvelussa "Unohda minut" -toiminnallisuudella tai muulla vastaavalla käyttäjätietojen poisto-ominaisuudella. "Unohda minut" toiminnallisuuden löydät "Oma tili" sivun "Tietosuoja"-osiosta. Huomautamme, että poistamalla käyttäjätietosi Pethotel- palvelusta, tietosi eivät kuitenkaan poistu niiden Myyjien tietokannoista, joiden palveluita olet varannut Pethotel-palvelun kautta. Pyydämme tältä osin olemaan suoraan yhteydessä Myyjiin tietojesi poistamiseksi.

Pethotel voi päättää tai evätä käyttöoikeutesi Pethotel-palveluun koska tahansa, mikäli Pethotel katsoo, että siihen on olemassa aiheellinen syy. Pethotel voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Hyväksyt uudet Ehdot, mikäli jatkat Pethotel-palvelun käyttöä Ehtojen muutoksen jälkeen. Mikäli et hyväksy muutoksia, Sinun tulee lopettaa Pethotel- palvelun käyttäminen ja poistaa käyttäjätietosi siten kuin yllä on kerrottu. Pethotel-palvelun käytön tai käyttöoikeuden päättyessä jäävät kuitenkin voimaan Ehdoissa mainitut sellaiset käyttöehdot, jotka luonteensa vuoksi edellyttävät voimaan jäämistä (ts. etenkin koskien vastuita ja riidanratkaisua).

9. Oikeuksien siirtäminen

Pethotelilla on oikeus siirtää Pethotel-palvelu, sen tuottaminen sekä sen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi. Tämä sisältää myös oikeuden siirtää sinua koskevat henkilötiedot kolmannelle, mikäli Pethotel-palvelu tai osa palvelusta siirretään kolmannelle.

10. Riidanratkaisu ja sovellettava lainsäädäntö

Pethotel-palvelun käytöstä tai muuten näistä Ehdoista aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan lähtökohtaisesti Suomen lakia. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että Pethotel-palvelu on käytettävissä useassa eri maassa. Eri maiden lainsäädäntö- ja viranomaisvaatimusten eroista johtuen Pethotel-palvelu saatetaan tarjota eri sisältöisenä ja eri palveluehdoilla maasta riippuen. Riitaisessa tilanteessa voidaan soveltaa myös Myyjän liikepaikan lainsäädäntöä ja käytänteitä.

Kaikki asiat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä sovittelutunnustelusta huolimatta, riita-asia voidaan saattaa ensimmäisenä oikeusasteena ainakin Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttajan Pethotelia vastaan esittämä pakottavaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös sellaisessa alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on paikallisen lainsäädäntönsä perusteella oikeus saattaa asia ratkaistavaksi.

11. Tekoälypohjainen hoitopaikan etsimistyökalu

Pethotel-palvelu sisältää tekoälypohjaisen hoitopaikkatyökalun, jota kutsutaan myös nimellä "Pethotel AI" Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan käyttäjiä löytämään sopivan hoitopaikan lemmikilleen. AI Matchmaking Tool hyödyntää lemmikin tietoja sekä käyttäjän viestejä parhaan mahdollisen hoitopaikan ehdottamiseksi, ja se perustuu OpenAI:n rajapintaan. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy OpenAI:n tietosuojaselosteesta.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot annat luvan Pethotel Oy:lle ja sen teknologiakumppaneille, kuten OpenAI:lle, käsitellä antamiasi lemmikin tietoja ja viestejä Pethotel AI:n toiminnan mahdollistamiseksi. Tämä prosessi sisältää tietojen analysoinnin ja parhaiden hoitovaihtoehtojen suosittelemisen käyttöliittymän kautta.

Pethotel Oy varmistaa, että kaikki Pethotel AI:n kautta käsiteltävät tiedot käsitellään tietosuojalain mukaisesti ja että käyttäjän yksityisyydensuoja säilytetään. Tekoälypohjainen hoitopaikkatyökalu on suunniteltu noudattamaan tietoturva- ja yksityisyydensuojastandardeja.

On tärkeää ymmärtää, että tekoälypohjainen ottelutyökalu tarjoaa vain suosituksia, ja lopullinen päätös hoitopaikan valinnasta on käyttäjän vastuulla. Pethotel Oy ei ota vastuuta Pethotel AI:n suositusten seuraamuksista.

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa ja pyytää korjauksia itseään koskeviin tietoihin, jotka ovat Pethotel AI:n käytössä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Pethotel Oy:n tietosuojaselosteesta.

12. Tekoälyn käyttöön liittyvä vastuunrajoitus

Vaikka Pethotel Oy pyrkii varmistamaan, että Tekoäly työkalun toiminta on luotettavaa, emme voi taata työkalun suositusten täydellistä tai edes osittaista tarkkuutta. Pethotel Oy ei takaa työkalun tarkkuutta tai niiden soveltuvuutta kaikille käyttäjille tai lemmikkeille. Pethotel Oy ei ota vastuuta mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka saattavat aiheutua Pethotel AI:n käytöstä tai sen antamista suosituksista.