Tietosuojaseloste

Pethotel - Ajanvaraajien asiakasrekisteri

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Pethotel Oy:n tietosuojakäytännöt koskien ajanvaraaja-asiakkaille suunnattua palvelua osoitteessa pethotel. Edellä mainitusta Pethotel-ajanvaraussivustosta käytetään yhdessä nimitystä ”Palvelu”. Palvelun kautta asiakas pystyy tekemään Palvelussa viimehetken ajanvarauksia Pethotellin yhteistyökumppaneiden liikkeisiin, vertailemaan palvelutarjontaa sekä tekemään muita Palvelussa kuvattuja toimenpiteitä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan muun muassa:

 • miten Pethotel käsittelee yksityishenkilöiden henkilötietoja;
 • minkälaisia henkilötietoja Pethotel voi kerätä yksityishenkilöiltä;
 • mihin tarkoituksiin Pethotel voi käyttää yksityishenkilöiden henkilötietoja.
 • yksityishenkilöiden oikeuksista koskien keräämiämme henkilötietoja.

1. Rekisterin ylläpitäjä

Pethotel Oy
Y-tunnus 3291955-6

2. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot Pethotel Oy

c/o Joonas Vyhtinen
info@pethotel.io
Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki

3. Rekisterin nimi Ajanvaraajien asiakasrekisteri (”Rekisteri”)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Rekisteriin kerätään Palvelun kautta Pethotellille annettuja yksityishenkilöiden henkilötietoja, jotta Palvelu voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Yksityishenkilöt ovat Palvelun käytön osalta Pethotellin asiakkaita tai käyttäjiä (”Asiakas”), mutta Palvelun kautta varattavan ajanvarauksen osalta Pethotellin yhteistyökumppanin asiakkaita. Asiakkaan henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointiin. Tärkein osa asiakkuuden hoidosta liittyy markkinapaikan tarjoamiseen ns. viimehetken ajanvarauksille, jotka ovat Pethotellin yhteistyökumppaneiden tarjoamia vapaita palveluaikoja. Lisäksi Asiakkaan antamat henkilötiedot välittyvät Palvelun kautta Pethotellin yhteistyökumppanille, jolle Asiakas on tehnyt ajanvarauksen. Pethotellin yhteistyökumppaneina voi olla etenkin kampaamo-, parturi, hyvinvointi-, tai kauneusalan liikkeitä.

5. Suoramarkkinointilupa

Mikäli Asiakas on antanut Pethotellille suoramarkkinointiluvan, Pethotellilla on oikeus suoramarkkinointia varten ottaa yhteyttä Asiakkaaseen sähköpostilla, puhelimella, postitse tai muulla sähköisellä viestintävälineellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää antamansa suoramarkkinointilupa kaikissa tilanteissa tekemällä ilmoituksen asiasta Pethotellille.

6. Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Mikäli Asiakas on kirjautunut Palveluun antamalla puhelinnumeron ja vahvistuskoodin Pethotellille, niin tällöin ajanvarauksen yhteydessä Asiakkaalta pyydetään ja kerätään seuraavat ajanvaraustiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Lemmikin nimi
 • Lemmikin ikä
 • Lemmikin tyyppi (esim. Kissa, Koira)
 • Lemmikin sukupuoli
 • Lemmikin koko
 • Lemmikin rotu
 • Lemmikin kuva
 • Kuva lemmikin rokotuspassista
 • Tunniste, joka yhdistää Asiakkaan maksukortin Stripe-palveluun
 • IP-osoite

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun Asiakas tekee viimehetken ajanvarauksen tai muuten käyttää Palvelua (esim. käyttäjätilin luonnin tai päivittämisen yhteydessä). Edellä sanotun lisäksi Pethotel voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla käyttäjädataa, kuten IP-osoitteen ja selaimen version. Me Pethotellissa emme käytä analytiikkatietoja käyttäjän yksilöimiseen, mutta tiedostamme, että osana muuta dataa se voi olla mahdollista liittää yksittäiseen henkilöön. Käsittelemme sitä samoin periaattein kuin henkilötietoja. Pethotel varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, joiden käytön voi kieltää tyypillisesti selaimen asetuksista.

8. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että ajanvarauksen yhteydessä hänen henkilötietonsa välitetään Pethotellin yhteistyökumppanille, jolle Asiakas on tehnyt Palvelun kautta varauksen. Tässä yhteydessä luovutetaan seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Lemmikin nimi
 • Lemmikin ikä
 • Lemmikin tyyppi (esim. Kissa, Koira)
 • Lemmikin sukupuoli
 • Lemmikin koko
 • Lemmikin rotu
 • Lemmikin kuva
 • Kuva lemmikin rokotuspassista
 • Tilauksen lisätiedot

Asiakasta pyydetään ottamaan huomioon, että edellä luovutetut tiedot voidaan Pethotellin yhteistyökumppanin toimesta yhdistää myös muihin Asiakkaan henkilötietoihin, mikäli Asiakas on luovuttanut itsestään myös muita henkilötietoja Pethotellin yhteistyökumppanille. Tältä osin Asiakasta pyydetään olemaan yhteydessä ja esittämään tietosuojaa koskevat pyyntönsä suoraan Pethotellin yhteistyökumppanille, jolle Asiakas on tehnyt ajanvarauksen. Pethotel ei luovuta Asiakkaan henkilötietoja muille kolmansille kuin edellä mainituille Pethotellin yhteistyökumppaneille, joille Asiakas on tehnyt ajanvarauksen. Edellä sanotun lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

9. Henkilötietojen siirtäminen

Pethotel käyttää Palvelunsa tuottamiseen alihankkijoita, jotka ovat tietosuojalainsäädännön näkökulmasta ns. henkilötietojen käsittelijöitä. Pethotel voi julkaista verkkosivuillaan lisää tietoa tietosuojakäytännöistään ja Asiakas voi myös olla Pethotelliin yhteydessä tietosuojaa koskevien kysymysten osalta. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Pethotel-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

10. Rekisterin suojaus

Pethotel on järjestänyt Rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. Ainoastaan Pethotellin työntekijöillä sekä Pethotellin puolesta toimivilla toimeksisaajilla ja heidän työntekijöillään on pääsy Rekisterin sisältämiin tietoihin salassapitomääräysten sitomina.

11. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei Rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Pethotellin on samalla ilmoitettava Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin Rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Asiakas, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Pethotellille omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

12. Tiedon korjaaminen

Mikäli Asiakas havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että Rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on Asiakkaalla oikeus pyytää Pethotellia korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

13. Tietojen poistaminen

Voit lopettaa Pethotel-palvelun käyttämisen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Pethotel-palvelussa "Unohda minut" -toiminnallisuudella tai muulla vastaavalla käyttäjätietojen poisto-ominaisuudella. "Unohda minut" toiminnallisuuden löydät "Oma tili" sivun "Tietosuoja"-osiosta. Huomautamme, että poistamalla käyttäjätietosi Pethotel- palvelusta, tietosi eivät kuitenkaan poistu niiden Myyjien tietokannoista, joiden palveluita olet varannut Pethotel-palvelun kautta. Pyydämme tältä osin olemaan suoraan yhteydessä Myyjiin tietojesi poistamiseksi.

14. Muut oikeudet

Pethotel pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Pethotel sitoutuu oma-aloitteisesti tai Rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään Rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

15. Evästekäytäntö

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on tallennettu laitteeseesi. Käytämme evästeitä parantamaan käyttökokemustasi, markkinointitoimiamme ja analysoimaan sivuston liikennettä. Alla on luettelo kaikista käyttämistämme evästeistä.

Voit poistaa evästeet selaimen asetuksista seuraamalla ohjeita:

 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox,
 • Apple Safari,
 • Microsoft Edge